Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

27/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

10/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

17/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

31/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

14/08/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Bali: Đảo Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng

Mã tour: BTTOBALIDN15012083P

21/08/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ