THÔNG TIN TOUR

Du Lịch Côn Đảo: Combo Sixsense Resort 5* Côn Đảo + Vé Máy Bay Khứ Hồi

Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P

Số chỗ còn: 15 chỗ

Phương tiện: Máy bay

Khởi hành tại: Hồ Chí Minh

14.199.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDVNCOHCM19022114P 03/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 04/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 05/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 06/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 07/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 08/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 09/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 10/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 11/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 12/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 13/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 14/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 15/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 16/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 17/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 18/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 19/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 20/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 21/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 22/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 23/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 24/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 25/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 26/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 27/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 28/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 29/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 30/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 31/03/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 01/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 02/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 03/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 04/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 05/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 06/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 07/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 08/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 09/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 10/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 11/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 12/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 13/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 14/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 15/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 16/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 17/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 18/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 19/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
BTTDVNCOHCM19022114P 20/04/2021 14.199.000đ Đặt ngay
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 03/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 04/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 05/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 06/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 07/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 08/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 09/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 10/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 11/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 12/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 13/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 14/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 15/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 16/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 17/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 18/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 19/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 20/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 21/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 22/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 23/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 24/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 25/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 26/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 27/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 28/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 29/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 30/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 31/03/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 01/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 02/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 03/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 04/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 05/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 06/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 07/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 08/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 09/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 10/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 11/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 12/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 13/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 14/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 15/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 16/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 17/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 18/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 19/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
 • Mã tour: BTTDVNCOHCM19022114P
  Ngày Khởi Hành: 20/04/2021
  Giá: 14.199.000đ
LƯU Ý

GIÁ BAO GỒM:

 • Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – Côn Đảo – TP.HCM.
 • 02 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Six Senses Côn Đảo loại phòng Ocean View Duplex Pool Villa – King bed (phòng có 1 giường lớn).
 • Buffet mỗi sáng cho số lượng khách tiêu chuẩn tại nhà hàng By the Beach.
 • Dịch vụ đưa đón sân bay 02 chiều  bằng xe chung miễn phí (1 chiều đón, 1 chiều tiễn/villa).
 • Miễn phí kem hàng ngày tại Eat Lab từ 11:30 sáng đến 16:30. 
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong suốt 24 giờ.
 • Miễn phí sử dụng trung tâm thể dục và hồ bơi ngoài trời.
 • Miễn phí sử dụng các trò chơi, bàn bóng bàn, phi tiêu, và các môn thể thao khu vực sân ngoài trời (tennis, bóng chuyền, bóng rổ, và bóng đá), tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
 • Miễn phí sử dụng chèo thuyền kayak, thiết bị lặn với ống thở và ván tùy thuộc tình trạng sẵn có.
 • Miễn phí các hoạt động chăm sóc sức khỏe (yoga hoặc meditation) theo lịch trình hàng tuần của khu nghỉ.
 • Miễn phí các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em theo lịch trình hàng tuần của khu nghỉ.
 • Thời gian nhận phòng: từ 14:00. Thời gian trả phòng: trước 12:00 trưa. Quý khách nhận phòng sớm hơn hoặc trả phòng trễ hơn thời gian trên sẽ chịu thêm phụ phí theo quy định của khách sạn/resort.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

 • Bảo hiểm du lịch.
 • Phí phụ thu phòng đơn.
 • Không có chính sách giường phụ.
 • Trẻ em từ 0 đến dưới 02 tuổi ngủ chung giường bố mẹ, phụ thu 490.000vnd/trẻ, bao gồm vé máy bay.
 • Trẻ em từ 02 đến dưới 06 tuổi ngủ chung giường bố mẹ, phụ thu 3.690.000vnd/trẻ, bao gồm vé máy bay.
 • Trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi ngủ chung giường bố mẹ, phụ thu 6.490.000vnd/trẻ, bao gồm vé máy bay.
 • Khách từ 12 tuổi trở lên được tính như người lớn.
 • Và các dịch vụ khác không có trong mục bao gồm.

***Lưu ý: 

 • Việc sử dụng fly-cam hay còn gọi là camera bay/ máy bay quay phim không người lái bị nghiêm cấm tại Côn Đảo.
 • Để đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường, xin lưu ý rằng quý khách không mang thực phẩm và đồ uống từ bên ngoài vào Khu Nghỉ Dưỡng.
 • Không hút thuốc lá trong khu nghỉ dưỡng nhằm phòng cháy chữa cháy và an toàn cho du khách.

ĐIỀU KIỆN:

 • Đặt tối thiểu 02 khách người lớn ngủ chung phòng.
 • Không hoàn, không hủy, không thay đổi, chỉ áp dụng thay đổi (thời hạn thay đổi sẽ được resort thông báo sau) trong trường hợp bất khả kháng như: Các phương tiện di chuyển ngừng khai thác các chuyến đến Côn Đảo cho khách du lịch trong ngày khách đến Côn Đảo, Chính phủ đưa ra văn bản cụ thể cấm việc đi đến Côn Đảo, hoặc khách hiện đang ở tại vùng/khu vực bị cách ly theo quy định bằng văn bản cụ thể của chính phủ.
 • Vé máy bay áp dụng chính sách hủy/đổi theo loại vé (được phép hủy/đổi hoặc không, có tính phí nếu hủy/đổi được) và theo chính sách của hãng thời điểm yêu cầu hủy/đổi (nếu có).
 • Thanh toán hết khi đăng ký.
 • Giai đoạn đặt phòng: 18/02/2021 – 10/04/2021.
 • Giai đoạn lưu trú: 20/02/2021 – 23/04/2021.
 • Dành cho khách Việt Nam / Việt Kiều.
 • Chương trình có thể được điều chỉnh hoặc ngưng bất cứ lúc nào bởi khách sạn.