Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

07/10/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 2

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

21/10/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

04/11/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

18/11/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

09/12/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

23/12/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Làng Cầu Vòng - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM19121929P

30/12/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

13.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ