Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

20/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 1

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

08/01/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

15/01/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

19/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

26/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

04/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

11/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Nam Đẩu - Monster Village - Cao Hùng 5N(KS3*,Tour Tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

18/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ