Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

18/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

25/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

14/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

28/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

12/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

02/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

16/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc - Monster Village - Cao Hùng (Tour tiết kiệm)

Mã tour: BTTOTW00HCM03081962P

07/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ