Du Lịch Điện Biên: Điện Biên Phủ - Vùng Đất Lịch Sử

Mã tour: BTTDDB00HCM08112105P

20/06/2022

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

5.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Điện Biên: Điện Biên Phủ - Vùng Đất Lịch Sử

Mã tour: BTTDDB00HCM08112105P

11/07/2022

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

5.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Điện Biên: Điện Biên Phủ - Vùng Đất Lịch Sử

Mã tour: BTTDDB00HCM08112105P

25/07/2022

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

5.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Điện Biên: Điện Biên Phủ - Vùng Đất Lịch Sử

Mã tour: BTTDDB00HCM08112105P

01/08/2022

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

5.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Điện Biên: Điện Biên Phủ - Vùng Đất Lịch Sử

Mã tour: BTTDDB00HCM08112105P

15/08/2022

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

5.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668