Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Hành Hương: TẾT 2023 - Viếng 10 Kiểng Chùa - Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc

Mã tour: BTTDTG00HCM01122166P

05/02/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

1.980.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: TẾT 2023 - Viếng 10 Kiểng Chùa - Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc

Mã tour: BTTDTG00HCM01122166P

11/02/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

1.980.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: TẾT 2023 - Viếng 10 Kiểng Chùa - Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc

Mã tour: BTTDTG00HCM01122166P

12/02/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

1.980.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: TẾT 2023 - Viếng 10 Kiểng Chùa - Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc

Mã tour: BTTDTG00HCM01122166P

18/03/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

1.980.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: TẾT 2023 - Viếng 10 Kiểng Chùa - Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc

Mã tour: BTTDTG00HCM01122166P

19/03/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

1.980.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668