Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

25/05/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

01/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

27/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

08/08/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

19/10/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

09/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong: Bảo Tàng Sáp - Thiền Viện Chí Liên (Tour Tiết Kiệm, Khách Sạn 4*)

Mã tour: BTTOHK00HCM21121836G

07/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ

xuhuongthietke.comlà cửa hàng online chuyên cung cấp các sản phẩm đèn ngủ để bàn rẻ đẹp.