DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

30/05/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 3

15.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

06/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

16.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

20/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

16.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

27/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

16.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

05/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

15.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

19/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

16.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

26/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

16.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
DU LỊCH HONG KONG: HONG KONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Mã tour: BTTOHK00HCM05011951G

02/08/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 29

15.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ

xuhuongthietke.comlà cửa hàng online chuyên cung cấp các sản phẩm đèn ngủ để bàn rẻ đẹp.