Du lịch miền Tây: Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ - Làng Cá Bè Cồn Sơn

Mã tour: BTTDVNCDHCM02081993P

11/10/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.850.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch miền Tây: Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ - Làng Cá Bè Cồn Sơn

Mã tour: BTTDVNCDHCM02081993P

18/10/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.850.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch miền Tây: Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ - Làng Cá Bè Cồn Sơn

Mã tour: BTTDVNCDHCM02081993P

25/10/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.850.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch miền Tây: Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ - Làng Cá Bè Cồn Sơn

Mã tour: BTTDVNCDHCM02081993P

08/11/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.850.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ