Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

25/06/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

7.200.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

09/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

16/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

23/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

30/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

06/08/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

13/08/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Mã tour: BTTDCAT0HCM11052129P

20/08/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.550.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668