Du Lịch Quảng Ninh: Combo Yoko Onsen Quang Hanh + 01 Bữa Ăn Trưa/ Tối + Tắm Khoáng

Mã tour: BTTDQN00HCM07102148P

30/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

2.689.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Quảng Ninh: Combo Yoko Onsen Quang Hanh + 01 Bữa Ăn Trưa/ Tối + Tắm Khoáng

Mã tour: BTTDQN00HCM07102148P

06/11/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

2.689.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Quảng Ninh: Combo Yoko Onsen Quang Hanh + 01 Bữa Ăn Trưa/ Tối + Tắm Khoáng

Mã tour: BTTDQN00HCM07102148P

13/11/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

2.689.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Quảng Ninh: Combo Yoko Onsen Quang Hanh + 01 Bữa Ăn Trưa/ Tối + Tắm Khoáng

Mã tour: BTTDQN00HCM07102148P

20/11/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

2.689.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Quảng Ninh: Combo Yoko Onsen Quang Hanh + 01 Bữa Ăn Trưa/ Tối + Tắm Khoáng

Mã tour: BTTDQN00HCM07102148P

27/11/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

2.689.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668