Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

12/05/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 5

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

26/05/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

09/06/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

16/06/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

21/07/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

04/08/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

18/08/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

8.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Singapore: Gardens By The Bay - Thuỷ cung S.E.A Aquarium + 01 Bữa Ăn BBQ

Mã tour: BTTOSG00HCM24022381P

01/09/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

9.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668