Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

04/06/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

11/06/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

13/06/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

25/06/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

04/07/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

11/07/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

23/07/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Vietnam Airlines)

Mã tour: BTTOTH00HCM13022076G

30/07/2020

Phương tiện: Máy bay

Số chỗ còn nhận: 24

7.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ