Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

14/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

21/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

28/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

12/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

28/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

02/01/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

16/01/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trùng Khánh - Xích Thủy - Động Phù Dung - Vũ Long (Tour Mới, Bay Hàng Không 4*, giá Sốc)

Mã tour: BTTOCN00HCM04101931P

13/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ