Du Lịch Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la (Tour Mới, Ks 4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM29011928P

28/03/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

20.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la (Tour Mới, Ks 4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM29011928P

18/04/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

20.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la (Tour Mới, Ks 4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM29011928P

27/04/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

23.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la (Tour Mới, Ks 4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM29011928P

31/03/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

20.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Lệ Giang - Shangri-la (Tour Mới, Ks 4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM29011928P

03/04/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

19.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ