Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

11/07/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 2

16.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

25/07/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

16.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

08/08/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

16.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

29/08/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

17.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

19/09/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

16.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

26/09/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

16.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

05/10/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc:Trương Gia Giới-Miêu Trại-Phượng Hoàng Cổ Trấn(KS4*)

Mã tour: BTTOCN00HCM23032364P

17/10/2023

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668