Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Núi Cấm - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM28121828P

16/02/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.789.000 vnđ ĐẶT NGAY
Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Núi Cấm - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM28121828P

23/02/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.789.000 vnđ ĐẶT NGAY
Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Núi Cấm - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM28121828P

02/03/2019

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.789.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ