Du lịch Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

08/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

15/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

22/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Hành Hương 10 Kiểng Chùa: Châu Đốc - Viếng Miếu Bà Chúa Xứ 2N1Đ

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

29/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ