Hành Hương Viếng 10 Kiểng Chùa Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc (2N1Đ) - Tour Tết Âm Lịch 2020

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

01/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
Hành Hương Viếng 10 Kiểng Chùa Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc (2N1Đ) - Tour Tết Âm Lịch 2020

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

08/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
Hành Hương Viếng 10 Kiểng Chùa Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc (2N1Đ) - Tour Tết Âm Lịch 2020

Mã tour: BTTDVNCDHCM27091951P

15/02/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

1.590.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ