Du Lịch Hong Kong - Ocean Park - Thiền Viện Chí Liên

Mã tour: BTTOHK00HCM12061947G

05/10/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

14.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong - Ocean Park - Thiền Viện Chí Liên

Mã tour: BTTOHK00HCM12061947G

19/10/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong - Ocean Park - Thiền Viện Chí Liên

Mã tour: BTTOHK00HCM12061947G

09/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong - Ocean Park - Thiền Viện Chí Liên

Mã tour: BTTOHK00HCM12061947G

07/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hong Kong - Ocean Park - Thiền Viện Chí Liên

Mã tour: BTTOHK00HCM12061947G

30/11/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

14.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ