THÔNG TIN TOUR

Du Lịch Hội An: Combo Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An

Mã tour: BTTDVNHADN04012272P

Số chỗ còn: 20 chỗ

Phương tiện:

Khởi hành tại: Đà Nẵng

1.090.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR TẢI VỀ
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDVNHADN04012272P 27/01/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 28/01/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 29/01/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 30/01/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 31/01/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 01/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 02/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 03/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 04/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 05/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 06/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 07/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 08/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 09/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 10/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 11/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 12/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 13/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 14/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 15/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 16/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 17/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 18/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 19/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 20/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 21/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 22/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 23/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 24/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 25/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 26/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 27/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 28/02/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 01/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 02/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 03/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 04/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 05/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 06/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 07/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 08/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 09/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 10/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 11/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 12/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 13/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 14/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 15/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 16/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 17/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 18/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 19/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 20/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 21/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 22/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 23/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 24/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 25/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 26/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 27/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 28/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 29/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 30/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 31/03/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 01/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 02/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 03/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 04/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 05/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 06/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 07/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 08/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 09/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
BTTDVNHADN04012272P 10/04/2022 1.090.000đ Đặt ngay
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 27/01/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 28/01/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 29/01/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 30/01/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 31/01/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 01/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 02/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 03/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 04/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 05/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 06/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 07/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 08/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 09/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 10/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 11/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 12/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 13/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 14/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 15/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 16/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 17/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 18/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 19/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 20/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 21/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 22/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 23/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 24/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 25/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 26/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 27/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 28/02/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 01/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 02/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 03/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 04/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 05/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 06/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 07/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 08/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 09/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 10/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 11/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 12/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 13/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 14/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 15/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 16/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 17/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 18/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 19/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 20/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 21/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 22/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 23/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 24/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 25/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 26/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 27/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 28/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 29/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 30/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 31/03/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 01/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 02/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 03/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 04/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 05/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 06/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 07/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 08/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 09/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
 • Mã tour: BTTDVNHADN04012272P
  Ngày Khởi Hành: 10/04/2022
  Giá: 1.090.000đ
LƯU Ý

COMBO BAO GỒM: 

 • 1 đêm ở Vinpearl Resort Nam Hội An hạng phòng Deluxe
 • Ăn Buffee sang dành cho 2 người lớn
 • Combo nghĩ dưỡng dành cho người địa phương
 • Tặng một set menu ăn trưa/tối dành tri ân cho người điạ phương ( 2 người lớn)
 • Mua body massage 60 phút tặng gói ngâm chân thảo dược, mua 02 body massage 60 phút tặng 02 foot massage
 • Mua 3 trả tiền 2 mọi đồ uống (trừ rượu mạnh)
 • Free nhận phòng sớm, trả phòng muộn (tuỳ tình trạng phòng trống)
 • Vinwonder bao gồm
 • Trò chơi trong khu vui chơi trong nhà: xe điện đụng; đua xe, bắn súng, nhảy theo nhạc….
 • Trò chơi cảm giác mạnh: tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, cối xay gió, đĩa bay…
 • Khu công viên nước
 • Vườn thú Safari Nam Hội An
 • Trò chơi cho trẻ em:
 • Vẽ Mặt Hình Thú tại River Safari
 • Nhân Vật đi Cà Kheo tại Quảng Trường Trung Tâm
 • Vẽ Hình Chân Dung Chibi tại Phố Cổ Ven Sông
 • Trận Chiến Nước tại Thế Giới Nước
 • Biểu Diễn Nhân Tượng tại Đại Lộ Giấc Mơ
 • Điểm vui chơi dành cho người lớn:
 • Xem Đờn Ca Tài Tử tại Nhà Tròn
 • Các trò chơi dân gian tại Đảo Dân Gian
 • Xem Múa Rối Nước tại Sân Khấu Thủy Đình
 • Xem Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên tại Sân Nhà Dài Ê Đê
 • Xem Dân Ca Huế tại Nhà Tròn
 • Xem biểu diễn nhạc nước tại Sân Khấu Nhạc Nước
 • Xem Hát Bài Chòi tại Nhà Hát Cánh Cung
 • Xem 3D Mapping tại Tháp tại Đồi Ước Nguyện

COMBO KHÔNG BAO GỒM: 

 • Vé máy bay khứ hồi
 • Xe đưa đón tiễn
 • Các chi phí khác không nằm trong chương trình
 • Nâng cấp hạng phòng
 • Các dịch vụ khác tại khách sạn

LƯU Ý KHI CHUYỂN/HUỶ TOUR:

 • Không hoàn không đổi không trả khi đã đăng kí mua combo
 • Giá tour áp dụng dành cho 2 khách trở lên.
Tổng Đài: 1900 6668