THÔNG TIN TOUR

Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - ĐộNg Phong Nha

Mã tour: BTTDVNHAHCM131218P/strong>

Số chỗ còn: 10 chỗ

Phương tiện:

Khởi hành tại: Hồ Chí Minh

3.550.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDVNHAHCM131218P 21/02/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 24/02/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 28/02/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 03/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 07/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 10/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 14/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 17/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 21/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 24/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 28/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 31/03/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 04/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 07/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 11/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 14/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 18/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 21/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 25/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 28/04/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 02/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 05/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 09/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 12/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 16/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 19/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 23/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 26/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 30/05/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 02/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 06/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 09/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 13/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 16/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 20/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 23/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 27/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 30/06/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 04/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 07/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 11/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 14/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 18/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 21/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 25/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 28/07/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 01/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 04/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 08/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 11/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 15/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 18/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 22/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 25/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 29/08/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 01/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 05/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 08/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 12/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 15/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 19/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 22/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 26/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 29/09/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 03/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 06/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 10/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 13/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 17/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 20/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 24/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 27/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 31/10/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 03/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 07/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 10/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 14/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 17/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 21/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 24/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 28/11/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 01/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 05/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 08/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 12/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 15/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 19/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 22/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
BTTDVNHAHCM131218P 26/12/2019 3.550.000đ Đặt ngay
LƯU Ý

*Điều kiện huỷ phạt

Đối với ngày thường:

• Hủy vé 5-7 ngày trước ngày khởi hành         : phí hủy 40% tiền tour

• Hủy vé 3-4 ngày trước ngày khởi hành         : phí hủy 60% tiền tour

• Hủy vé 2 ngày trước ngày khởi hành            : phí hủy 70% tiền tour

• Hủy vé 1 ngày trước ngày khởi hành            : phí hủy 100% tiền tour.

• Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày : phí phạt 100% tiền tour.

Đối với ngày Lễ, Tết: (Áp dụng cho các tour có thời gian diễn ra rơi vào các ngày Lễ, Tết theo quy định)

• Hủy vé 6-10 ngày trước ngày khởi hành       : phí hủy 50% tiền tour

• Hủy vé 4-5 ngày trước ngày khởi hành         : phí hủy 70% tiền tour

• Hủy vé 3 ngày trước ngày khởi hành            : phí hủy 80% tiền tour

• Hủy vé 2 ngày trước ngày khởi hành            : phí hủy 100% tiền tour.

• Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày : phí phạt 100% tiền tour.

***Lưu ý khi chuyển/hủy tour

• Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật & các ngày Lễ, Tết

• Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Tham Quan Du lịch đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu phạt theo quy định của BenThanh Tourist. Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.