Liên Hệ Zalo: 0832666000
THÔNG TIN TOUR

Du Lịch Đà Nẵng: Combo Furama Resort 5 Sao

Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P

Số chỗ còn: 9 chỗ

Phương tiện:

Khởi hành tại: Hồ Chí Minh

7.390.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR TẢI VỀ
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDDN00HCM18022266P 02/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 05/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 06/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 07/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 08/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 09/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 12/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 13/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 14/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 15/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 16/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 19/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 20/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 21/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 22/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 23/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 26/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 27/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 28/02/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 01/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 02/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 05/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 06/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 07/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 08/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 09/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 12/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 13/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 14/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 15/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 16/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 19/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 20/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 21/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 22/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 23/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 26/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 27/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 28/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 29/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
BTTDDN00HCM18022266P 30/03/2023 7.390.000đ Đặt ngay
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 02/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 05/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 06/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 07/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 08/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 09/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 12/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 13/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 14/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 15/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 16/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 19/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 20/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 21/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 22/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 23/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 26/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 27/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 28/02/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 01/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 02/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 05/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 06/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 07/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 08/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 09/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 12/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 13/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 14/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 15/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 16/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 19/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 20/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 21/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 22/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 23/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 26/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 27/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 28/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 29/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
 • Mã tour: BTTDDN00HCM18022266P
  Ngày Khởi Hành: 30/03/2023
  Giá: 7.390.000đ
LƯU Ý

GIÁ BAO GỒM: 

 • 02 đêm nghỉ dưỡng sang trọng tại Furama Resort 5 sao loại phòng Garden Superior. 
 • Bữa ăn sáng phong phú hàng ngày tại nhà hàng khu nghỉ dưỡng.
 • Nước uống chào đón khi nhận phòng.  
 • Trái cây trong phòng mỗi ngày. 
 • Miễn phí sử dụng hồ bơi, phòng tập thể dục. 
 • Miễn phí sử dụng Internet Wifi trong phòng và khu vực chung của Resort. 
 • Thời gian nhận phòng: từ 14:00. Thời gian trả phòng: trước 11:00 trưa. Quý khách nhận phòng sớm hơn hoặc trả phòng trễ hơn thời gian trên sẽ chịu thêm phụ phí theo quy định của khách sạn/resort.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 • Phương tiện vận chuyển đến và rời Resort. 
 • Phụ thu tối thứ 6, thứ bảy, các dịp Lễ, Tết + Bữa ăn tối bắt buộc. 
 • Bảo hiểm du lịch.
 • Phí phụ thu phòng đơn.
 • Phí Test Covid. 
 • Miễn phí tiền phòng cho tối đa 02 trẻ em dưới 04 tuổi ngủ cùng với ba mẹ. 
 • Trẻ em từ 04 đến dưới 12 tuổi phụ thu tiền phòng 300,000đ/trẻ/đêm (đã bao gồm bữa sáng). 
 • Trẻ em từ 12 tuổi trở lên được tính như người lớn phụ thu tiền phòng 1,275,000đ/khách/đêm (đã bao gồm giường phụ + bữa sáng). 
 • Và các dịch vụ khác không có trong mục bao gồm. 

ĐIỀU KIỆN:

 • Đặt tối thiểu 02 khách người lớn ngủ chung phòng.
 • Không hoàn, không hủy, không thay đổi.
 • Thanh toán hết khi đăng ký.
 • Thời gian đăng ký: 01/04/2022 – 24/08/2022
 • Dành cho khách Việt Nam / Việt Kiều.
 • Chương trình có thể được điều chỉnh hoặc ngưng bất cứ lúc nào bởi khách sạn.
   
Tổng Đài: 1900 6668