Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

10/05/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

24/05/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

07/06/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

21/06/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

05/07/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Đồng Tháp: Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thánh Đường Hồi Giáo - Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM02032315P

19/07/2023

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 10

4.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668