Du Lịch Hạ Long: Combo Khách Sạn Hạ Long Plaza 4* + Du Thuyền Bhaya 4*

Mã tour: BTTDVNHLHCM27102016P

03/12/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.450.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hạ Long: Combo Khách Sạn Hạ Long Plaza 4* + Du Thuyền Bhaya 4*

Mã tour: BTTDVNHLHCM27102016P

08/12/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.450.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hạ Long: Combo Khách Sạn Hạ Long Plaza 4* + Du Thuyền Bhaya 4*

Mã tour: BTTDVNHLHCM27102016P

10/12/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.450.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hạ Long: Combo Khách Sạn Hạ Long Plaza 4* + Du Thuyền Bhaya 4*

Mã tour: BTTDVNHLHCM27102016P

15/12/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.450.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hạ Long: Combo Khách Sạn Hạ Long Plaza 4* + Du Thuyền Bhaya 4*

Mã tour: BTTDVNHLHCM27102016P

17/12/2020

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 10

2.450.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ