Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

12/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

19/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

26/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

10/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

19/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

31/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

16/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

15.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hàn Quốc: Seoul - Nami - Làng Bích Họa Songwol - Dong - Everland - Hero Show 5N4Đ

Mã tour: BTTOKR00HCM26012474G

31/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

16.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668