Du Lịch Hành Hương: Núi Bà Đen - Cần Thơ - Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ

Mã tour: BTTDTN00HCM29012106P

09/04/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

2.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: Núi Bà Đen - Cần Thơ - Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ

Mã tour: BTTDTN00HCM29012106P

30/04/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

3.290.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: Núi Bà Đen - Cần Thơ - Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ

Mã tour: BTTDTN00HCM29012106P

21/05/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

2.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Hành Hương: Núi Bà Đen - Cần Thơ - Châu Đốc - Chùa Bà Chúa Xứ

Mã tour: BTTDTN00HCM29012106P

25/06/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

2.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ