THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM: HONG KONG - 1 NGÀY TỰ DO 4N (Tour Tiết Kiệm, KS4*,GIÁ 10.990 KHÁCH/NHÓM 4 TRỞ LÊN)

Mã tour: BTTOHK00HCM06071954P

26/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 5

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM: HONG KONG - 1 NGÀY TỰ DO 4N (Tour Tiết Kiệm, KS4*,GIÁ 10.990 KHÁCH/NHÓM 4 TRỞ LÊN)

Mã tour: BTTOHK00HCM06071954P

11/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM: HONG KONG - 1 NGÀY TỰ DO 4N (Tour Tiết Kiệm, KS4*,GIÁ 10.990 KHÁCH/NHÓM 4 TRỞ LÊN)

Mã tour: BTTOHK00HCM06071954P

25/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM: HONG KONG - 1 NGÀY TỰ DO 4N (Tour Tiết Kiệm, KS4*,GIÁ 10.990 KHÁCH/NHÓM 4 TRỞ LÊN)

Mã tour: BTTOHK00HCM06071954P

08/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

13.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM: HONG KONG - 1 NGÀY TỰ DO 4N (Tour Tiết Kiệm, KS4*,GIÁ 10.990 KHÁCH/NHÓM 4 TRỞ LÊN)

Mã tour: BTTOHK00HCM06071954P

29/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 19

14.890.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ