Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

13/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

27/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

11/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

25/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

15/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Tuyệt Tình Cốc - Bái Đính - Tràng An - Vinh Hạ Long - Yên Tử

Mã tour: BTTDHN00HCM22042419P

29/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 9

10.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668