3.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

09/07/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

4.200.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

16/07/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

4.200.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

23/07/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

4.200.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

06/08/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

3.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

13/08/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

3.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

20/08/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

3.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Đồng Tháp - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Thành Đường Hồi Giáo Jamiul Azhar - Hà Tiên - Cần Thơ

Mã tour: BTTDDOT0HCM07052142P

27/08/2021

Phương tiện: Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

3.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668