Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

25/06/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 8

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

02/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

09/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

16/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

23/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

30/07/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.790.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

06/08/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.499.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Miền Tây: Hà Nội - Cần Thơ - Cánh Đồng Sen Đồng Tháp Mười - Làng Chăm Châu Đốc - Hà Tiên

Mã tour: BTTDCAT0HCM07052163P

13/08/2021

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

7.499.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668