Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

21/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

22/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

23/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

27/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

28/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

29/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

30/06/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Phan Thiết: Combo Pandanus Resort 4* Phan Thiết

Mã tour: BTTDPT00HCM20052115P

04/07/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 8

1.395.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668