THÔNG TIN TOUR

Du Lịch Sapa - Hàm Rồng - Fansipan - Bản Cát Cát

Mã tour: BTTDVNSPHN16041936P

Số chỗ còn: 10 chỗ

Phương tiện: Xe ô tô

Khởi hành tại: Hà Nội

2.350.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDVNSPHN16041936P 22/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 23/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 24/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 25/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 26/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 27/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 28/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 29/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 30/09/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 01/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 02/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 03/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 04/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 05/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 06/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 07/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 08/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 09/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 10/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 11/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 12/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 13/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 14/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 15/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 16/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 17/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 18/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 19/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 20/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 21/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 22/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 23/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 24/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 25/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 26/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 27/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 28/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 29/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 30/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 31/10/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 01/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 02/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 03/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 04/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 05/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 06/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 07/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 08/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 09/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 10/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 11/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 12/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 13/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 14/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 15/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 16/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 17/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 18/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 19/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 20/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 21/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 22/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 23/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 24/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 25/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 26/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 27/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 28/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 29/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 30/11/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 01/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 02/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 03/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 04/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 05/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 06/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 07/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 08/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 09/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 10/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 11/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 12/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 13/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 14/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 15/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 16/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 17/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 18/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 19/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 20/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 21/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 22/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 23/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 24/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 25/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 26/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 27/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 28/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 29/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 30/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
BTTDVNSPHN16041936P 31/12/2019 2.350.000đ Đặt ngay
LƯU Ý
Giá tour bao gồm:
 • Xe ô tô du lịch giường nằm cao cấp vận chuyển Hà Nội - Sapa - Hà Nội
 • Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, 3 sao hoặc 4 sao, ngủ 02 khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3)
 • 05 bữa chính mức ăn 100.000đ/suất, 01 bữa sáng set menu hoặc buffet tại khách sạn (tùy ngày)

Lưu ý:

 • Dịch vụ 4 sao ăn chính 120.000đ/suất
 • Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ theo chương trình
 • Vé vào cổng khu du lịch Hàm Rồng và Cát Cát
Giá tour không bao gồm:
 • Hóa đơn thuế GTGT
 • Vé cáp treo Fansipan 700.000đ/vé
 • Các vé phát sinh ngoài chương trình như vé tàu hỏa leo núi, vé tàu điện Mường hoa...
 • Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác
 • Phụ thu ngủ riêng 01 người/phòng/01 đêm:
  • Khách sạn 2 sao: 250.000đ
  • Khách sạn 3 sao: 300.000đ
  • Khách sạn 4 sa0: 450.000đ
 • Bảo hiểm tai nạn du lịch (do tính chất tour là tour hàng ngày)
 • Tiền típ cho lái và hướng dẫn viên

Trẻ em:

 • Trẻ em từ 1-4 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe)
 • Trẻ em từ 5-9 tuổi tính 75% giá tour (ăn suất riêng, ngủ chung với bố mẹ)
 • Từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn