Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

04/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

06/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

20/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

23/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

25/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

27/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

02/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 23

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Thái Lan: Bangkok - Pattaya (Tour Tiết Kiệm)

Mã tour: BTTOTH00HCM17012096G

08/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 25

5.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ