THÔNG TIN TOUR

Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

Số chỗ còn: 6 chỗ

Phương tiện:

Khởi hành tại: Hồ Chí Minh

1.729.000đ
ĐẶT NGAY
HÌNH ẢNH
CHƯƠNG TRÌNH TOUR
NGÀY KHỞI HÀNH KHÁC
Mã tour Ngày khởi hành Giá  
BTTDHC00HCM08102123P 19/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 20/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 21/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 22/10/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 23/10/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 24/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 25/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 26/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 27/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 28/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 29/10/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 30/10/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 31/10/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 01/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 02/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 03/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 04/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 05/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 06/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 07/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 08/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 09/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 10/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 11/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 12/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 13/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 14/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 15/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 16/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 17/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 18/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 19/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 20/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 21/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 22/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 23/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 24/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 25/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 26/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 27/11/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 28/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 29/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 30/11/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 01/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 02/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 03/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 04/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 05/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 06/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 07/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 08/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 09/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 10/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 11/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 12/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 13/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 14/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 15/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 16/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 17/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 18/12/2021 1.915.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 19/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 20/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 21/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 22/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
BTTDHC00HCM08102123P 23/12/2021 1.729.000đ Đặt ngay
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 19/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 20/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 21/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 22/10/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 23/10/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 24/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 25/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 26/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 27/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 28/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 29/10/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 30/10/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 31/10/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 01/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 02/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 03/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 04/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 05/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 06/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 07/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 08/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 09/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 10/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 11/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 12/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 13/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 14/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 15/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 16/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 17/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 18/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 19/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 20/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 21/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 22/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 23/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 24/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 25/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 26/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 27/11/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 28/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 29/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 30/11/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 01/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 02/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 03/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 04/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 05/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 06/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 07/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 08/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 09/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 10/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 11/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 12/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 13/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 14/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 15/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 16/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 17/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 18/12/2021
  Giá: 1.915.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 19/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 20/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 21/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 22/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
 • Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P
  Ngày Khởi Hành: 23/12/2021
  Giá: 1.729.000đ
LƯU Ý

GIÁ BAO GỒM:

 • 01 đêm lưu trú tại Mia Saigon Luxury Boutique Hotel loại phòng Deluxe River View.
 • Bao gồm bữa ăn sáng tại Khu nghỉ dưỡng.
 • Miễn phí sử dụng wifi trong khu vực khu nghỉ dưỡng.
 • Hoạt động vui chơi cho trẻ em.
 • Miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng trễ tùy theo tình trạng phòng trống.
 • Thời gian nhận phòng: từ 14:00. Thời gian trả phòng: trước 12:00 trưa. Quý khách nhận phòng sớm hơn hoặc trả phòng trễ hơn thời gian trên sẽ chịu thêm phụ phí theo quy định của khách sạn/resort.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

 • Phương tiện di chuyển đến và rời Khu nghỉ dưỡng.
 • Bảo hiểm du lịch.
 • Phụ thu cuối tuần, dịp Lễ/ Tết.
 • Phụ thu phòng đơn.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi ngủ chung giường bố mẹ: Miễn phí, tối đa 01 trẻ/phòng.
 • Hạng phòng không kê được giường phụ.
 • Và các dịch vụ khác không có trong mục bao gồm.

ĐIỀU KIỆN:

 • Giá áp dụng cho tối thiểu 02 người lớn/phòng.
 • Không hoàn, không hủy, không thay đổi. Khu nghỉ dưỡng chỉ hỗ trợ dời đổi thời gian lưu trú trong trường hợp sau:

        -      Khách thuộc diện bị cách ly hoặc từng đi qua vùng dịch trong khoảng thời gian mà Chính phủ thông báo (cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nơi cư trú và công văn của cơ quan chức năng có liên quan).

        -      Trường hợp có lệnh cấm di chuyển đến khu vực khu nghỉ dưỡng của Chính Phủ (cung cấp công văn của Chính Phủ).

        -      Trường hợp địa phương nơi khách lưu trú có lệnh cấm di chuyển (cung cấp công văn của cơ quan có thẩm quyền).

 • Thanh toán hết khi đăng ký.
 • Giai đoạn lưu trú: 16 - 23/12/2021.
 • Thời hạn đăng ký: 08 - 20/12/2021.
 • Dành cho khách Việt Nam / Việt Kiều.
 • Chương trình có thể được điều chỉnh hoặc ngưng bất cứ lúc nào bởi khách sạn
Tổng Đài: 1900 6668