Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

19/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

20/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

21/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

22/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.915.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

23/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.915.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

24/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

25/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

26/10/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.729.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668