Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

17/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.779.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

18/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.779.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

19/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.579.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

20/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.579.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

21/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.579.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

22/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.579.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch TP. Hồ Chí Minh: STAYCATION - Combo Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - Kỳ Nghỉ Ven Sông Sài Gòn

Mã tour: BTTDHC00HCM08102123P

23/12/2021

Phương tiện:

Số chỗ còn nhận: 6

1.579.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668