Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

11/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 9

18.400.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

20/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

18.400.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

25/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

18.400.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

03/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

15.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

08/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

18.400.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

17/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

18.400.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

22/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

15.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila (Tour Charter)

Mã tour: BTTOCN00HCM27121900P

01/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 25

15.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ