Liên Hệ Zalo: 0832666000
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

08/06/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 8

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

06/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

20/07/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

03/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

31/08/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

27.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

14/09/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

12/10/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Cổ Trấn W-Town

Mã tour: BTTOCN00HCM30081957P

26/10/2024

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô - Tàu hỏa

Số chỗ còn nhận: 19

25.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
LIÊN HỆ
Tổng Đài: 1900 6668