Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

22/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 6

18.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

22/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

18.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

29/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

18.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

20/03/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

17.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

08/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

18.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

15/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

18.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

15/02/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

17.880.000 vnđ ĐẶT NGAY
Trung Hoa Huyền Bí - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vạn Lý Trường Thành Bắc Kinh 7N6Đ (Bay Hàng Không 4*, KS3*)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

11/01/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

17.390.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ