Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

08/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 2

19.800.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

15/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.800.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

22/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.800.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

29/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

24.800.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

12/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

26/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

09/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (Tour tiêu chuẩn)

Mã tour: BTTOCN00HCM27091988P

23/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

19.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ