Du Lịch Ý (Italy): Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan

Mã tour: BTTOIL00HCM18121899P

22/05/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

49.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Ý (Italy): Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan

Mã tour: BTTOIL00HCM18121899P

12/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

49.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Ý (Italy): Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan

Mã tour: BTTOIL00HCM18121899P

20/06/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

49.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Ý (Italy): Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan

Mã tour: BTTOIL00HCM18121899P

10/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

49.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Ý (Italy): Rome - Pisa - Florence - Venice - Milan

Mã tour: BTTOIL00HCM18121899P

24/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 15

49.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ