Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

21/08/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 3

12.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

03/08/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

12.690.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

24/07/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

13.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

08/10/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

22/10/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

12.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

21/12/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

11/09/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
Khám phá Đảo Ngọc Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Mã tour: BTTOTW00HCM02051957P

25/09/2019

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 35

11.990.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ

xuhuongthietke.comlà cửa hàng online chuyên cung cấp các sản phẩm đèn ngủ để bàn rẻ đẹp.