Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

14/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 13

55.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

10/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

57.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

18/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

57.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

24/06/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

57.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

08/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

57.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
Du Lịch Châu Âu: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp (Lễ hội hoa Tulip)

Mã tour: BTTDFR00HCM29121897P

15/07/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 16

57.900.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ