Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào: Tokyo - Lễ hội Hanami - Núi Phú Sĩ - Gotemba Outlet - Kyoto - Osaka

Mã tour: BTTOJP00DN04121963P

15/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 12

34.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào: Tokyo - Lễ hội Hanami - Núi Phú Sĩ - Gotemba Outlet - Kyoto - Osaka

Mã tour: BTTOJP00DN04121963P

29/04/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

34.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào: Tokyo - Lễ hội Hanami - Núi Phú Sĩ - Gotemba Outlet - Kyoto - Osaka

Mã tour: BTTOJP00DN04121963P

06/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

34.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào: Tokyo - Lễ hội Hanami - Núi Phú Sĩ - Gotemba Outlet - Kyoto - Osaka

Mã tour: BTTOJP00DN04121963P

20/05/2020

Phương tiện: Máy bay - Xe ô tô

Số chỗ còn nhận: 20

34.490.000 vnđ ĐẶT NGAY
TOUR GIỜ CHÓT
LIÊN HỆ